HOME RENOVATION
รับต่อเติมบ้าน
รับซ่อมบ้าน

เราให้บริการ ต่อเติมบ้าน
ซ่อมบ้าน รับเหมาต่อเติม

HOME RENOVATION บริษัท รับต่อเติมบ้าน รับซ่อมบ้าน

ทำไมผู้รับเหมาทิ้งงาน?

               การจะมีบ้านสักหลัง หลายๆ คนต้องเก็บเงินทั้งชีวิต หลายๆ อยากมีบ้านที่ตรงตาม lifestyle ตัวเอง หลายๆ คนมีความสุขกับการเลือกของตกแต่งที่มีหลากหลายในตลาด แต่เนื่องด้วยต้องมีภารกิจมากมายจนมีเวลาวางแผนหรือเลือกสรรค์สิ่งต่างๆ น้อยบางครั้งไปเจอสิ่งที่ถูกใจหลังจากผู้รับเหมาได้เริ่มงานส่วนนั้นๆ ไปแล้ว บางครั้งลูกค้าเองมีความเข้าใจในแบบน้อยมองไม่เห็นภาพตามที่สถาปนิกแกแบบ แต่เมื่อขึ้นงานจริงอยากปรับแต่งแบบตามความต้องการใหม่ๆ

ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน ช่างรับเหมา รับเหมาต่อเติม ซ่างซ่อมบ้าน-Home-Renovation-9

 ผู้รับเหมาหลายๆ รายไม่สามารถปฏิเสธการแก้ไขงานได้ ขณะเดียวกันเจ้าของบ้านเองอาจไม่รู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้รับเหมา ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงาน ค่าเดินทาง ค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการก่อสร้างต้องมีการเตรียมแผนการใช้วัสดุล่วงหน้า เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจนเกินความสามารถของผู้รับเหมาที่จะแบกรับได้ การปฏิเสธการทำงานต่อหรือหลายๆ ครั้งเกิดการทิ้งงานขึ้น ดั้งนั้นความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาได

บริการของเรา

จากความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า สำคัญที่สุดสำหรับการเลือกซื้อบ้าน ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน คือการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่จะมาร่วมออกแบบ บ้านที่จะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าชิ้นหนึ่งของชีวิตเกือบทุกคน บริการของเราจึงออกแบบมาเพื่อให้

 1. การก่อสร้างบ้านลูกค้าได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ concept design จนก่อสร้างเสร็จ
 2. การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว
 3. การตกแต่งบ้าน
 4. การต่อเติมบ้าน
 5. การซ่อมแซมบ้าน ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ
 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้าน

ด้วยประสบการณ์และทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ฐานดี จะเป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้าเพื่อสังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน

ต่อเติมบ้าน ซ่อมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน

เลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน หรือรับเหมาต่อเติมบ้านอย่างไร ?

หลายๆ คนอยากมีบ้านที่สร้างเองด้วยหลายๆ สาเหตุ เช่น มีที่ดินอยู่แล้ว อยากได้บ้านตาม lifestyle ตัวเอง บ้านจัดสรรไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ การเตรียมการสร้างบ้านต้องใช้เวลาทั้งวางแผนการเงิน การออกแบบ ที่สำคัญคือการหาผู้รับเหมาที่จะสร้างบ้านสวยให้เสร็จอย่างมีคุณภาพ ผู้รับเหมาแบบไหนที่จะสร้างบ้านให้ถูกใจ

 1. ต้องมีประสบการณ์ในการสร้างบ้าน
 2. ไม่มีประวัติการทิ้งงาน
 3. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนได้บ้าง
 4. ให้คำปรึกษาลูกค้าตามพื้นฐานเชิงวิศวกรรม
 5. มีการฝึกอบบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ
 6. นำเทคโนโลยีด้านวัสดุและวิธีการใหม่ๆ มาใช้กับงาน
 7. มีแผนงานและการควบคุมการทำงานอย่างชัดเจน

จากคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นว่า จะไม่สามารถใช้ราคาการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวในการเลือกผู้รับเหมา ดังนั้นเจ้าของบ้านเองต้อง เข้าใจโครงสร้างการทำงานของผู้รับเหมาและเลือกผู้รับเหมาที่จะสามารถทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพในราคาที่ยอมรับได้

ต่อเติมบ้าน ซ่อมบ้าน รับเหมาต่อเติมบ้าน